Mosselsouper 22.10.2021

“Een jaar zonder mossels, is een jaar zonder vreugd”, of iets dergelijk viel te ontwarren uit het smaakvol gesmak waarmee de sappige schelpen van mosselboer Fabio geschranst werden. Een zeldzaam taai exemplaar werd verzwolgen met een frisse teug huispils Cristal en de toon was meteen gezet voor een memorabele mosselfuif.

Op voorhand waren reeds enkele weldoordachte en onopvallende tips meegedeeld omtrent het geheime en aan jaarlijkse verandering onderhevige thema van de herfstelijke hoogmis der Limburgse advocatuur. Doch zelfs voor wie de Kermeta, ons vaste mosselbastion, compleet onwetend binnenwandelde, had aan de kleuren van tafellakens (zeeblauw en strandgeel) genoeg om het thema ‘Tien om te Zien’ te doorzien.

Onder ludieke begeleiding van olijk duo Willy en Anne werden de nieuwbakken eerstejaarsstagiairs, die zich op een ware zon-, zee en strandvakantie waanden, aan hun oudere confraters voorgesteld. De sfeer zat er zodanig in dat zelfs Marco Borsato ongevraagd even binnensprong om één zijner grootste hits te performen.

Een schitterende spektakelshow verder werd ook nog het tiende bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie Limburg verkozen. Gefeliciteerd aan Mr. Lars MOTMANS, hij ist!