Lid worden?

LIDGELDEN 21′-22′


Het nieuw gerechtelijk jaar staat weer voor de deur en het Bestuur van de Conferentie Jonge Balie Limburg staat te popelen om u eindelijk terug te mogen verwelkomen op al haar activiteiten,
die zij traditiegetrouw aan een voordelig ledentarief zal aanbieden!

Wenst u de activiteiten van de Jonge Balie bij te wonen aan dit voordelig tarief of ons eenvoudigweg een hart onder de riem te steken? 

Registreer u dan als lid via onderstaand inschrijvingsformulier én door uw bijdrage te storten op het rekeningnummer BE24 6301 7000 0138 met vermelding van referte: [NAAM], [VOORNAAM] en LIDGELD 2021-2022.

 

Voor het gerechtelijk  jaar 2021-2022 zijn de lidgelden als volgt:

Advocaat stagiairs:

Eerste jaar: vrijgesteld (*)
Tweede en derde jaar: 35,00 euro 

Tableau-advocaten:

70,00 euro

 

(*) worden automatisch lid