Lid worden?

LIDGELDEN 22′-23′


Het nieuw gerechtelijk jaar staat weer voor de deur en het Bestuur van de Conferentie Jonge Balie Limburg staat te popelen om u eindelijk terug te mogen verwelkomen op al haar activiteiten,
die zij traditiegetrouw aan een voordelig ledentarief zal aanbieden!

Wenst u de activiteiten van de Jonge Balie bij te wonen aan dit voordelig tarief of ons eenvoudigweg een hart onder de riem te steken? 

Registreer u vanaf 1/09/2022 als lid via onderstaand inschrijvingsformulier.

Voor het gerechtelijk  jaar 2022-2023 zijn de lidgelden als volgt:

Advocaat stagiairs:

Eerste jaar: vrijgesteld
Tweede en derde jaar: 35,00 euro 

Tableau-advocaten:

70,00 euro