INFO VOOR KANDIDAAT-STAGIAIRS

Waarde confrater-in-spe,

 

De zomermaanden zijn nog volop aan de gang, maar de spanning stijgt. 1 september legt u de eed af en wordt u lid van onze balie. Hieronder vindt u nog een aantal nuttige tips om goed voorbereid aan het gerechtelijk jaar te beginnen.

Alle andere tips en tricks, maar ook de agenda van de Jonge Balie kunnen jullie vinden in het vademecum van de stagiair.

 

1. Inschrijven bij Balie Limburg

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg, bij voorkeur persoonlijk op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw te Hasselt (Parklaan 25, 3500 Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit (let op: officieel attest van de gemeente, geen kopie van E-ID)

Deze twee documenten dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de eedaflegging in het bezit van het secretariaat te zijn!

2) met het oog op de inschrijving op de lijst:

Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module. Dit kan via https://privaatluik.advocaat.be/stagiair/inschrijven/balie/. Best gebruikt men hiervoor Google Chrome als browser.

Voor het openen van uw derdenrekening en professionele rekening, kan u terecht bij Mw. Katleen Vantilt en de Privalis Desk van ING.

Email: katleen.vantilt@ing.com en desk.privalis@ing.com
GSM: 0499 54 80 40

Tel: 02 464 63 01

 

2. Eedaflegging

De eerstvolgende eedaflegging in het Hof van Beroep te Antwerpen vindt plaats op 1 september 2023 om 14.00 uur.

De eedafleggers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn op het Hof van Beroep (een halfuur vóór aanvang van de eedaflegging).

 

Neem ook zeker een kijkje op https://www.balielimburg.be/kandidaat-stagiairs voor meer info.