BALIEQUIZ 25.11.2021

U vraagt, wij draaien!

Dichtbij wat in een niet zo ver verleden nog gewoon ‘de Kanaalkom’ (klemtoon op de eerste lettergreep) werd genoemd, maar thans doorgaat als nieuwe Place m’as tu vu: ‘Quartier Bleu’ (vrij vertaald: blauwe 15 minuten),  situeert zich de Blauwe Bassin.

Een magnifieke zaal met antiek meubilair, fresco’s van de hand van Pieter Brueghel de Jonge zelve en vloerverwarming. Speciaal ter gelegenheid van onze Baliequiz werden de muren echter overschilderd, het antiek meubilair veilig opgeborgen en de vloerverwarming uitgeschakeld,  teneinde een optimale niet-afleidende omgeving te creëren waar des Balies grootste quizgeesten zich onbelemmerd konden concentreren op het spervuur aan vragen die hen door onze geoefende vragenstellers voor de voeten werden geworpen.

De Baliequiz was voorzien van alles waar een goede quiz over moet beschikken: spontane dranktoevoer (zeker de TerDolen bleek een ongezien succes, letterlijk!), party snacks en een uiterst beminnelijke jury.

De met waanzinnige beloningen overladen prijzentafel mocht in volgorde worden aangedaan door winnaars Quiz Pro Quo, gevolgd door Kwistet, Drankploeg met quizprobleem, nog een paar andere ploegen en als laatste Paqt dat we winnen. (Juiste mentaliteit, maar Paqt van niet… 😉)

Nog een speciale vermelding voor de BBB, die zowaar geslaagd zijn in hun opzet niet als laatste te eindigen.

Omdat het bestuur van de jonge balie Limburg, als waar altruïsten, zodanig veel prijzen had voorzien, bleek deelnemen echt minstens even belangrijk als winnen want elke ploeg mocht 2 keer langs de kassa passeren.

Hartelijk dank aan alle deelnemende teams!