Lid worden

Een nieuw gerechtelijk jaar staat weer voor de deur…

…en het belooft zonder enige twijfel een jaar te worden vol boeiende uitdagingen en vernieuwingen.

Het Bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie van Limburg wil op hetzelfde elan als vorig jaar verdergaan. Wij hebben deze zomer niet stilgezeten en hebben reeds een goed gevulde kalender aan activiteiten.

Dit jaar mag u zich o.a. verwachten aan: Openingsconferentie, Mosselsouper, Baliebowling, Kerstborrel, Nieuwjaarsreceptie, Filmavond, Balieweekend, …

Dit is uiteraard nog maar het topje van de ijsberg!

Wij zullen met het voltallig bestuur instaan voor de organisatie en invulling van deze activiteiten waarvan u op de hoogte gehouden zal worden via de gebruikelijke kanalen.

Het Bestuur van de Jonge Balie hoopt alleszins met haar activiteiten voldoende afwisseling en ontspanning te kunnen bieden in uw professionele kader.

De betaling van een lidmaatschapsbijdrage brengt uiteraard uitsluitend voordelen voor diegene die de bijdrage levert.

Er wordt bij de organisatie van activiteiten een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de prijs voor leden en voor niet-leden. Dit betekent dat u als lid van de Jonge Balie een aanzienlijke korting zal krijgen op de prijs die gevraagd wordt.

Bovendien zou u de ledenbijdrage kunnen aanbrengen als een beroepskost, zodat het voor eenieder een win-win inhoudt.

Tot slot krijgt u een eervolle vermelding op onze website www.jongebalielimburg.be.

Indien u graag aan onze activiteiten wenst deel te nemen of de Jonge Balie gewoon een financieel hart onder de riem wil steken, kan u ook dit jaar lid worden. Dankzij uw zeer geapprecieerde steun zullen wij immers in staat zijn onze activiteiten tot een succes te brengen.

De lidgelden voor het gerechtelijk jaar 2019-2020 zijn:

  • Eerstejaarsstagiairs zijn vrijgesteld
  • € 25,00 voor tweedejaars stagiairs
  • € 35,00 voor derdejaars stagiairs
  • € 60,00 voor tableau-advocaten

De lidgelden mogen gestort worden op het rekeningnummer BE24 6301 7000 0138 met referte: naam, voornaam en lidgeld 2019-2020.

Voor zij die al iets willen hebben om naar uit te kijken, geef ik alvast volgende data mee:

  • Openingsconferentie: 20/09/2019
  • Mosselsouper: 04/10/2019
  • Bowling: 17/10/2019
  • Kerstborrel: 20/12/2019

Uiteraard wordt u ook steeds op de hoogte gebracht van de overige activiteiten die we gedurende het jaar zullen organiseren.

Surf regelmatig naar onze website om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en info over activiteiten.

Namens het Bestuur van de Jonge Balie, verblijf ik,
Met confraternele groeten,

Josephine ROWIES
Penningmeester