Limburgse Rechtsconferentie 16/11/2022 | Michael Thielens & Hugo Lamon

Programma

Geachte Confraters,

 

Het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie Limburg heeft de eer en het genoegen U allen uit te nodigen voor de Limburgse Rechtsconferentie op woensdag 16 november 2022. Deze rechtsconferentie zal doorgaan in: de Gildezaal Kuringen (Joris van Oostenrijkstraat 65 , 3511 Kuringen).

 

Op 16 november zullen er twee sessies worden georganiseerd. De eerste sessie kadert in het verbintenissenrecht en de tweede sessie zal een deontologische sessie zijn.

 

Beide sprekers zullen U, dankzij hun gespecialiseerde kennis en ervaring, een nuttige inkijk kunnen geven in de praktische geplogenheden binnen hun respectievelijke juridische domeinen. Elke sessie levert 2 juridische punten op.

 

In de eerste sessie zal Mr. Michael Thielens, advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en gastdocent aan de UHasselt, het woord nemen en een uiteenzetting geven met als titel: “De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht – een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek”. Deze lezing   zal doorgaan van 13.30 h tot 15.30 h met bijhorend een vragensessie, waarbij er tussendoor een korte pauze wordt voorzien tijdens dewelke we u voorzien van drank en een stuk Limburgse vlaai.

 

Vervolgens zal Mr. Hugo Lamon, advocaat en gewezen bestuurder van de Orde van de Vlaamse Balies, omstreeks 16.00 h zijn presentatie aanvatten, handelend over “Is er nog deontologie voor advocaten nodig? Nieuwe grenzen en mogelijkheden aan de beroepsuitoefening” met ook hierbij een vragensessie. Het einde van deze sessie is voorzien rond 18.00 h. Ook tijdens deze sessie zal een korte pauze ingelast worden, tijdens dewelke u een verfrissing zal worden aangeboden. Deelnemers aan deze sessie ontvangen tevens het boek van Mr. Lamon: “Hoe vrij is het vrij beroep nog?”.

 

Praktische info:

 

–              Datum  16 november 2022

 

–              Plaats    Gildezaal Kuringen,

Joris van Oostenrijkstraat 65

3511 Kuringen

 

–              Uur        Sessie 1: van 13.30 h tot 15.30 h

Sessie 2: van 16.00 h tot 18.00 h

 

–              Juridische punten            2 punten per sessie

 

–              Prijs eerste sessie             35 EUR voor leden, 40 EUR voor niet-leden

 

–              Prijs tweede sessie          45 EUR voor leden, 50 EUR voor niet-leden

 

–              Prijs volledige dag            75 EUR voor leden, 85 EUR voor niet-leden

 

 

Inschrijven is verplicht, en kan online via de website van de Conferentie van de Jonge Balie Limburg (https://www.jongebalielimburg.be/activiteiten/).

 

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen.

Voor de Conferentie van de Jonge Balie Limburg,

 

Tessa KUSTERS

Sport en Cultuur

Eerste sessie             35 EUR voor leden, 40 EUR voor niet-leden

Tweede sessie          45 EUR voor leden, 50 EUR voor niet-leden

Volledige dag            75 EUR voor leden, 85 EUR voor niet-leden

ACTIVITEITEN

23/12/2022
Koloniale Waren

KERSTBORREL 23/12 | KOLONIALE WAREN HASSELT

05/12/2022
Auditorium/Plaza Corda Campus (gebouw 1)

CBLB 5/12 | Strategische uitdagingen voor advocaten(kantoren)

16/11/2022
Gildezaal Kuringen

Limburgse Rechtsconferentie 16/11/2022 | Michael Thielens & Hugo Lamon

07/11/2022
Auditorium Corda Campus

CBLB 7/11/2022 | De rol en positie van de advocaat in de multidisciplinaire aanpak van intra familiaal geweld en partnergeweld door het parket