Net zoals elk jaar zorgt de Conferentie van de Jonge Balie Limburg ook in het gerechtelijk jaar 2017-2018 voor een uitgebreide kalender vol leerrijke, uitdagende dan wel ontspannende activiteiten.

Na een geslaagde start met onder andere de Openingsconferentie, mosselsouper en filmavond werpen we alvast een blik op de komende maanden:

 

Datum Activiteit
Donderdag 30 november 2017 Happy hour
Dinsdag 5 december 2017 Limburgse Rechtsconferentie (inschrijven via privaat luik)
Vrijdag 15 december 2017 Kerstborrel
Vrijdag 19 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 6 februari 2018 Eerste voorronde pleitwedstrijd eerstejaars
Donderdag 8 februari 2018 Tweede voorronde pleitwedstrijd eerstejaars
Dinsdag 13 februari 2018 Derde voorronde pleitwedstrijd eerstejaars
Donderdag 22 februari 2018 Kaas- en wijnavond
Dinsdag 27 februari 2018 Finale pleitwedstrijd eerstejaars
Donderdag 22 maart 2018 Baliequiz
Vrijdag 13 april 2018 Balie on tour
 1-3 juni 2018 Balieweekend
Vrijdag 8 juni 2018 Vlaams Pleitjuweel
Vrijdag 6 juli 2018 Zeevissen

 

Noteer deze data zeker in uw agenda en denk er zeker aan om u aan te sluiten als lid bij de Jonge Balie, waardoor u niet alleen uw steentje bijdraagt aan het verderzetten van deze activiteiten, maar waardoor u ook een aanzienlijke korting geniet op tal van deze evenementen!

Menu